ยินดีต้อนรับเข้าสู๋ pinyaput25.blogspot.com ค่ะ

ย้อนลอย..........อดีต


ฝากความคิดถึง...และห่วงใย


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ 3 วิชา


สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากวิชาภาษาไทย


1. รู้จักการใช้ภาษาไทยได้ดีกว่าเดิม
2. สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
3. รู้จักการใช้คำที่ถูกต้องและเหมาะสม

สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากวิชาภาษาอังกฤษ


1.รู้จักการใช้ grammar ดียิ่งขึ้น
2.อยากจะเรียนเพิ่มเติมมากกว่านี้
3.สนุกกับการแปลเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ได้รับประโยชน์จากวิชาเทคโนโลยี


1. รู้จักบล็อกว่าคืออะไร
2. นำไปใช้ในการเรียนและการทำงาน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นได้
4. ติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้น
5. ได้รับความแปลกใหม่
6. เพิ่มความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

.....................................................................................................................